LED Reflektorlampen MR16 und MR11, Sockel GU5,3, 12V